Tro doi (6)

Trò đời

Lịch phát sóng phim “Trò đời” Tập Ngày Thời gian Kênh 16 10/3/2013 20:30 VTV1 17 10/4/2013 20:30 VTV1 18 10/10/2013 20:30 VTV1 19 10/11/2013 20:30 VTV1 20 10/17/2013 20:30 VTV1 21 10/18/2013 20:30 VTV1 22 10/24/2013 20:30 VTV1 23 10/25/2013 20:30 VTV1 24 10/31/2013 20:30 VTV1 25 11/1/2013 20:30 VTV1 26 11/7/2013 20:30 VTV1 [...]

Ban di chuc bi an (2)

Bản di chúc bí ẩn

Lịch phát sóng phim “Bản di chúc bí ẩn” Tập Ngày Thời gian Kênh 19 10/3/2013 21:30 VTV3 20 10/4/2013 21:30 VTV3 21 10/10/2013 21:30 VTV3 22 10/11/2013 21:30 VTV3 23 10/17/2013 21:30 VTV3 24 10/18/2013 21:30 VTV3 25 10/24/2013 21:30 VTV3 26 10/25/2013 21:30 VTV3 27 10/31/2013 21:30 VTV3 28 11/1/2013 21:30 VTV3

Hoanotraimua

Hoa nở trái mùa

Lịch phát sóng phim “Hoa nở trái mùa” Tập Ngày Thời gian Kênh 13 10/5/2013 15:00 VTV3 14 10/6/2013 15:00 VTV3 15 10/12/2013 15:00 VTV3 16 10/13/2013 15:00 VTV3 17 10/19/2013 15:00 VTV3 18 10/20/2013 15:00 VTV3 19 10/26/2013 15:00 VTV3 20 10/27/2013 15:00 VTV3 21 11/2/2013 15:00 VTV3 22 11/3/2013 15:00 VTV3

Khi ng dan ong goa vo.. (1)

Khi đàn ông góa vợ bật khóc

Lịch phát sóng “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” Tập Ngày Thời gian Kênh 19 10/5/2013 19:15 VTV6 20 10/6/2013 19:15 VTV6 21 10/12/2013 19:15 VTV6 22 10/13/2013 19:15 VTV6 23 10/19/2013 19:15 VTV6 24 10/20/2013 19:15 VTV6 25 10/26/2013 19:15 VTV6 26 10/27/2013 19:15 VTV6 27 11/2/2013 19:15 VTV6 28 11/3/2013 19:15 VTV6 [...]

SONY DSC

Lịch chiếu phim “Hai phía chân trời”

Bộ phim truyền hình “Hai phía chân trời” do Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình (VFC) – Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, được phát sóng trong khung giờ phim Việt, lúc 20h05 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 8.11.2012.